Cliëntenraad MEE Noord zoekt nieuw lid

MEE Noord ondersteunt mensen met een beperking, zodat ze zelfredzaam zijn en kunnen meedoen aan de samenleving. Wij kijken naar de mogelijkheden van mensen met een beperking en ondersteunen of begeleiden op alle levensgebieden.

De cliëntenraad van MEE Noord denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Noord over haar dienstverlening.

Wij zoeken een nieuw lid voor de cliëntenraad die:

  • mee kan denken en praten over goede kwaliteit van dienstverlening vanuit het perspectief van cliënten.
  • vanuit cliëntperspectief kan adviseren en input geven aan MEE Noord. Dit betekent zowel zicht hebben op de cliëntervaringen als ook op het beleid en de omgeving van de organisatie. Dit kan binnen de cliëntenraad over meerdere personen verdeeld worden.
  • cliënt of cliëntvertegenwoordiger is van de doelgroepen van MEE Noord en/of zich betrokken voelt bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Noord.
  • bereid is om zich vrijwillig gemiddeld 2 à 4 uur per maand in te zetten.

Heeft u belangstelling?

Stuur dan een motivatiebrief per mail of per post naar:
MEE Noord
t.a.v. mw. L. de Jong
l.dejong@meegroningen.nl of Postbus 1346, 9701 BH Groningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Volbeda, voorzitter van de cliëntenraad, via 050-5274500.