Cliëntenraad

De Cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Noord over haar dienstverlening.

De leden van de Cliëntenraad zijn zelf cliënt of vertegenwoordiger van de doelgroep van MEE Noord (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, psychische problematiek of een chronische ziekte) en/of betrokken zijn bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Noord.
De Cliëntenraad zoekt nog een nieuw lid. Iets voor jou? Lees er hier meer over.

Wat doet de Cliëntenraad?

  • vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of goedkeuring over het beleid en verbeterpunten aan de directie van MEE Noord
  • adviseert gevraagd en ongevraagd en denkt mee over de kwaliteit van de dienstverlening
  • volgt de ontwikkelingen binnen MEE Noord kritisch.

De Cliëntenraad van MEE Noord bestaat op dit moment uit vier leden:

  • de heer Jan Volbeda – voorzitter
  • mevrouw Arnolda Messschendorp
  • de heer Jules Peschar
  • de heer Koos Braak.

Meer weten over medezeggenschap?

Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een Cliëntenraad in te stellen. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Heb jij een vraag, opmerking of tip voor de Cliëntenraad, laat het ons dan weten!
De Cliëntenraad stelt het op prijs als cliënten vragen, opmerkingen en verbeterpunten aan hen doorgeven. Je kunt ze bereiken via:
mail: mee@meegroningen.nl
post: MEE Noord t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 1346, 9701 BH Groningen
telefoon: 050 – 52 74 500