Cliëntenraad

MEE Noord ondersteunt mensen met een beperking, zodat ze zelfredzaam zijn en kunnen meedoen aan de samenleving. Wij kijken naar de mogelijkheden van mensen met een beperking en ondersteunen of begeleiden op alle levensgebieden. Zoals alle zorginstellingen heeft ook MEE Noord een cliëntenraad.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten zoals verzorgers, partners, familieleden, curatoren of mentoren. Op dit moment telt de cliëntenraad van MEE Noord 4 leden; vrijwilligers met een actieve houding die bereid zijn zich in te zetten voor een mooie ondernemende organisatie die volop in ontwikkeling is. De taken worden onbezoldigd uitgevoerd. Onkosten worden vergoed.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van MEE Noord van belang zijn. De raad geeft – bekeken vanuit het oogpunt van cliënten – advies bij belangrijke veranderingen en ontwikkelingen bij MEE Noord.
De cliëntenraad kijkt naar de dienstverlening in het algemeen; wat gaat goed, wat kan beter en moet dus anders georganiseerd worden. Zo probeert de cliëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening van MEE Noord te verbeteren.

Zo’n 6 keer per jaar vergadert de cliëntenraad met de bestuurder van MEE Noord. Deze vergadering vinden op een locatie plaats maar ook deels online. Eén keer per jaar is een overleg met de Raad van Toezicht. Zo zijn de leden goed op de hoogte van wat er speelt binnen MEE Noord.

Hoe komt de cliëntenraad aan informatie?

Om de taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, moet de cliëntenraad gevoed worden en heeft signalen nodig van cliënten. Vragen, opmerkingen of verbeterpunten zijn van harte welkom. Heb je goede ideeën of wil je in contact komen met de cliëntenraad, mail ons dan: mee@meenoord.nl.

We zoeken nieuwe leden voor de cliëntenraad

Momenteel bestaat de cliëntenraad uit vier leden. We zoeken nog twee nieuwe leden die de belangen en interesses van de cliënten kunnen inbrengen. Heb je daarvoor interesse of wil je er meer van weten, dan kun je in contact komen met de voorzitter: Jan Volbeda. Hij is te bereiken via het volgende mailadres: mee@meenoord.nl. Er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen.