Vacature voor projectleider bij MEE Lab

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de projecten die binnen het MEE Lab uitgevoerd worden en draag je – samen met de initiatiefnemers – bij aan de ontwikkeling van het MEE Lab.

Het MEE Lab

 • is een meerjarige samenwerking tussen MEE Noord en de NHL Stenden die zich richt op de verbetering van zorg aan mensen met een beperking;
 • is een innovatief, onafhankelijk en ondernemend platform dat ruimte biedt aan grote en kleine projecten, deze faciliteert en aanjaagt;
 • kenmerkt zich door design thinking en continue samenwerking met onderwijs, ervaringsdeskundigen en stakeholders.
De doelstellingen van het MEE-Lab:
 • de verbetering van de posities van mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme en/of niet aangeboren hersenletsel;
 • nieuwe wegen ontdekken, nieuwe werkwijzen ontwikkelen die bijdragen aan een inclusieve samenleving;
 • we werken aan doorontwikkeling van zorg en ondersteuning. Er is nog veel te doen, te ontwikkelen en te bedenken richting nieuwe oplossingen voor belemmeringen, die het ‘meedoen in de samenleving’ regelmatig in de weg staan.
Om hier volop vorm aan te kunnen geven starten MEE Noord en NHL Stenden een meerjarig project: het MEE Lab. Binnen dit innovatie-laboratorium worden vraagstukken benaderd op basis van een ontwerpgerichte route, waarbinnen nieuwe concepten en modellen worden uitgeprobeerd en ontwikkeld.
Het MEE Lab biedt ruimte aan én faciliteert verschillende projecten, die zich kenmerken door een sterk innovatief karakter rondom uitdagingen waarvoor geen vanzelfsprekende oplossing voorhanden is. Kernaspecten zijn onder andere: duurzaamheid, nieuwe wegen, samenwerking, onderwijs, whole system in the room, design thinking en onderzoek.

Jij zoekt

… een uitdagende werkomgeving die jouw ondernemende ambities de volle ruimte geeft. Je hebt genoeg aan de grote lijnen en wil verantwoordelijkheid nemen in de verdere ontwikkeling. De vrijheid die dit met zich meebrengt en de resultaatgerichtheid die daaraan verbonden is, liggen jou uitstekend. Je hebt je sporen verdiend als projectleider/projectmanager, maar bent nu op zoek naar de baan die veel meer vraagt dan een enkeltje richting een vastomlijnd eindresultaat. Je raakt geïnspireerd en kunt anderen inspireren om samen met de initiatiefnemers van MEE Noord en NHL Stenden dit avontuur tot een succes te maken.

Wij zoeken

… een duizendpoot, maar zijn vooral gericht op een evenwichtige combinatie van de volgende aspecten:
 • je geeft richting aan de ontwikkeling van het MEE Lab en leiding aan één of meerdere projecten binnen dit Lab;
 • je hebt ervaring met (complexe) innovatieprojecten, projectleiding. Met jouw ervaring ken je de klappen van de zweep en beschik je over brede senioriteit;
 • je drive en passie om projecten tot een succes te maken komen voort vanuit een oprechte maatschappelijke betrokkenheid;
 • je hebt een positieve en gedreven persoonlijkheid; als jij ergens in gelooft, is je commitment groot en je enthousiasme niet te stuiten;
 • je bent in staat anderen te enthousiasmeren, motiveren, stimuleren, bij te sturen en aan te moedigen;
 • je ervaring heeft je geleerd dat een positief kritische houding en een gezonde mate van zelfreflectie absolute voorwaarden zijn voor uiteindelijke resultaten;
 • je bent een verbinder, die de wensen en behoeften van verschillende partijen bijeen kan brengen en vorm kan geven aan de gezamenlijke projectresultaten;
 • je bent sensitief m.b.t. meervoudige waardecreatie en verschillende belangen en je weet een adequaat evenwicht te brengen tussen abstractie en concreet resultaat;
 • je bent communicatief en organisatorisch sterk, je bent in staat om vanuit een open houding kaders en randvoorwaarden over te brengen;
 • je kunt goed focussen op details, maar houdt altijd het totaaloverzicht en het beoogde resultaat voor ogen;
 • je hebt een goed beeld van het maatschappelijke veld in het Noorden.

Functie-eisen

 • HBO/HBO+ werk- en denkniveau;
 • Ruime kennis en ervaring in projectleiderschap/ projectmanagement;
 • Professionele affiniteit met het werken in een gemixte werkomgeving (ervaringsdeskundigen, studenten, professionals);
 • Ervaring in de zorg is een pré, maar geen vereiste. Affiniteit met kwetsbare mensen en maatschappelijke betrokkenheid is dat wel.

Wij bieden

 • Contractomvang: 18 tot 24 uur per week;
 • salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg.
 • de arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op een langer durende samenwerking.

Geïnteresseerd?

We zien uit naar je sollicitatie. Dat mag schriftelijk, maar laat je niet weerhouden bijvoorbeeld ook een originele video te sturen. We ontvangen reacties graag uiterlijk 1 augustus 2020 via sollicitatie@meenoord.nl.
Vragen? Meer info gewenst? In week 31 kun je bellen met Fokko-Jan van der Ploeg (manager), via 058-2844944.