MEE Noord

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving in de provincies Friesland en Groningen. In de holding (MEE Noord) bevinden zich het management, de staf en de bedrijfsvoering. En vanuit hier faciliteren we de Specialistische Dienstverlening in beide regio’s. En versterken we de kennisontwikkeling en innovatie in de organisatie. Dit alles ten behoeve van onze dienstverlening aan mensen met beperkingen en aan opdrachtgevers .

Aanwezig in de regio

MEE Noord hecht grote waarde aan een goede relatie met samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen.

Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM)

Het Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM) is er voor vragen over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het CSM is onafhankelijk, laagdrempelig en toegankelijk. En biedt informatie, advies, training en begeleiding rond seksualiteit aan mensen met een beperking en hun netwerk.

Logo CSM

MEE Academie Noord

Hoe herken je iemand met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel? Dát kun je leren in één van de trainingen die MEE Academie Noord aanbiedt. Wij trainen professionals en vrijwilligers om mensen met een (meestal niet zichtbare) beperking te herkennen, mee te communiceren en de juiste (effectieve) ondersteuning te bieden. Deze trainingen verzorgen wij bij gemeenten, bedrijven en (zorg)instellingen.

Meer informatie over de trainingen vind je op deze pagina. Hier vind je ook een video over één van onze trainingen.

Terugblik op 2020

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (niet- zichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen.

Hoe zag 2020 er uit voor MEE Noord? Dat hebben we in een overzichtelijke terugblik gezet, waarin, in een oogopslag, onze belangrijkste kengetallen te zien zijn. Deze terugblik staat hieronder als .pdf-bijlage.

MEE Noord – Terugblik op 2020.pdf

Raad van Toezicht

De holding MEE Noord heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het besturen door de directeur/ bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen MEE Noord.

De Raad van Toezicht van MEE Noord bestaat uit de volgende leden:

  • de heer Jan (J.) Cooijmans (voorzitter)
  • mevrouw Bianca (B.A.) Kaatee (vice-voorzitter)
  • mevrouw Ingrid (C.M.) van de Vegte
  • mevrouw Aleid (A.E.) Brouwer
  • de heer Sjirk (S.) Huizinga

Meer informatie over de rol van de Raad van Toezicht is te lezen via onderstaande link.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van MEE Noord denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Noord over haar dienstverlening. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt of vertegenwoordiger van de doelgroep (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, psychische problematiek of een chronische ziekte) en/of betrokken bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Noord.

Meer informatie over de cliëntenraad lees je hieronder via de link.
Geïnteresseerd om een bijdrage te leveren binnen de cliëntenraad? Lees dan de informatie ‘Cliëntenraad MEE Noord zoekt nieuw lid’.

 

Wilt u meer lezen over ons werk en wat wij in Friesland en Groningen doen?

Bezoek dan de sites van MEE Friesland en MEE Groningen.