MEE Noord

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving in de provincies Friesland en Groningen. In de holding (MEE Noord) bevinden zich het management, de staf en de bedrijfsvoering. En vanuit hier faciliteren we de Specialistische Dienstverlening in beide regio’s. En versterken we de kennisontwikkeling en innovatie in de organisatie. Dit alles ten behoeve van onze dienstverlening aan mensen met beperkingen en aan opdrachtgevers .

Aanwezig in de regio

MEE Noord hecht grote waarde aan een goede relatie met samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen.

Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM)

Het Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM) is er voor vragen over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het CSM is onafhankelijk, laagdrempelig en toegankelijk. En biedt informatie, advies, training en begeleiding rond seksualiteit aan mensen met een beperking en hun netwerk.

Logo CSM

MEE Academie Noord

Hoe herken je iemand met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel? Dát kun je leren in één van de trainingen die MEE Academie Noord aanbiedt. Wij trainen professionals en vrijwilligers om mensen met een (meestal niet zichtbare) beperking te herkennen, mee te communiceren en de juiste (effectieve) ondersteuning te bieden. Deze trainingen verzorgen wij bij gemeenten, bedrijven en (zorg)instellingen.

Meer informatie over de trainingen vind je op deze pagina. Hier vind je ook een video over één van onze trainingen.

Terugblik op 2020

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (niet- zichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen.

Hoe zag 2020 er uit voor MEE Noord? Dat hebben we in een overzichtelijke terugblik gezet, waarin, in een oogopslag, onze belangrijkste kengetallen te zien zijn. Deze terugblik staat hieronder als .pdf-bijlage.

MEE Noord – Terugblik op 2020.pdf

MEE lab - van complexe problemen naar innovatieve oplossingen

Het MEE lab – van complexe problemen naar innovatieve oplossingen

Voor veel vraagstukken rondom mensen met een zichtbare of niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), is geen vanzelfsprekende oplossing voorhanden. Ze vereisen een innovatieve blik en een ontwerpgerichte benadering, om daarmee van de gebaande paden af te stappen richting goede, verfrissende, maar vooral passende oplossingen. Dat gebeurt in het MEE lab!

Samenwerking

Het MEE lab is in 2020 opgericht en is een samenwerking tussen MEE Noord en NHL/Stenden hogeschool in Leeuwarden. Het MEE lab wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting SOM. Door de samenwerking met de hogeschool verbinden we onderwijs en praktijkgericht onderzoek met zorg, ondersteuning en samenleving.

Meer weten? Ga naar www.meelab.nl

Het MEE lab in beeld
In een kort filmpje leggen de mensen achter het MEE lab uit wat het is, wat ze doen en hoe ze werken.
<Volg deze link naar het YouTube-filmpje.>

Raad van Toezicht

De holding MEE Noord heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het besturen door de directeur/ bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen MEE Noord.

De Raad van Toezicht van MEE Noord bestaat uit de volgende leden:

  • de heer Jan (J.) Cooijmans (voorzitter)
  • mevrouw Bianca (B.A.) Kaatee (vice-voorzitter)
  • mevrouw Ingrid (C.M.) van de Vegte
  • mevrouw Aleid (A.E.) Brouwer
  • de heer Sjirk (S.) Huizinga

Meer informatie over de rol van de Raad van Toezicht is te lezen via onderstaande link.

Cliëntenraad

MEE Noord ondersteunt mensen met een beperking, zodat ze zelfredzaam zijn en kunnen meedoen aan de samenleving. Wij kijken naar de mogelijkheden van mensen met een beperking en ondersteunen of begeleiden op alle levensgebieden. Zoals alle zorginstellingen heeft ook MEE Noord een cliëntenraad.

Meer informatie over de cliëntenraad lees je hieronder via de link.
Geïnteresseerd om een bijdrage te leveren binnen de cliëntenraad? Lees dan de informatie ‘Cliëntenraad MEE Noord zoekt nieuw lid’.

 

Wilt u meer lezen over ons werk en wat wij in Friesland en Groningen doen?

Bezoek dan de sites van MEE Friesland en MEE Groningen.