MEE Noord

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving in de provincies Friesland en Groningen. In de holding (MEE Noord) bevinden zich het management, de staf en de bedrijfsvoering. En vanuit hier faciliteren we de Specialistische Dienstverlening in beide regio’s. En versterken we de kennisontwikkeling en innovatie in de organisatie. Dit alles ten behoeve van onze dienstverlening aan mensen met beperkingen en aan opdrachtgevers .

Aanwezig in de regio

MEE Noord hecht grote waarde aan een goede relatie met samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen.

Raad van Toezicht

De holding MEE Noord heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het besturen door de directeur/ bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen MEE Noord.

De Raad van Toezicht van MEE Noord bestaat uit de volgende leden:

  • de heer Willem (W.) de Gooyer (voorzitter)
  • mevrouw Bianca (B.A.) Kaatee (vice-voorzitter)
  • de heer Jan (J.) Cooijmans
  • mevrouw Ingrid (C.M.) van de Vegte
  • mevrouw Aleid (A.E.) Brouwer

Karin Weening wordt nieuwe directeur-bestuurder MEE Noord

Op 1 april 2020 begint Karin Weening-Wedzinga als directeur-bestuurder bij MEE Noord. Zij neemt dan het stokje over van Truus Dolstra.
Op dit moment is Karin Weening directeur bij Koninklijke Visio, waar zij alle aspecten van het werken voor en met mensen met een beperking heeft leren kennen. Ook is zij goed bekend met de ontwikkelingen in het sociaal domein en het zorglandschap. Met haar kennis en ervaring verwachten wij dat zij een goede bestuurder zal zijn voor MEE Noord en haar cliënten. 

Truus Dolstra heeft in 2019 besloten MEE Noord te verlaten om haar loopbaan, na 11 jaar bij MEE, een andere wending te geven.

Cliëntenraad

Na de bestuurlijke fusie tussen MEE Friesland en MEE Groningen heeft MEE Noord één cliëntenraad. De cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Noord over haar dienstverlening. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt of vertegenwoordiger van de doelgroep (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, psychische problematiek of een chronische ziekte) en/of betrokken bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Noord.

Meer informatie over de cliëntenraad lees je hieronder via de link.
Geïnteresseerd om een bijdrage te leveren binnen de cliëntenraad? Lees dan de informatie ‘Cliëntenraad MEE Noord zoekt nieuw lid’.

 

Bestuursverslag 2018

Bekijk hier het bestuursverslag (PDF).

Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM)

Het Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM) is er voor vragen over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het CSM is onafhankelijk, laagdrempelig en toegankelijk. En biedt informatie, advies, training en begeleiding rond seksualiteit aan mensen met een beperking en hun netwerk.

Logo CSM

MEE Academie Noord

Hoe herken je iemand met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel? Dát kun je leren in één van de trainingen die MEE Academie Noord aanbiedt. Wij trainen professionals en vrijwilligers om mensen met een (meestal niet zichtbare) beperking te herkennen, mee te communiceren en de juiste (effectieve) ondersteuning te bieden. Deze trainingen verzorgen wij bij gemeenten, bedrijven en (zorg)instellingen.

Meer informatie over de trainingen vind je op deze pagina. Hier vind je ook een video over één van onze trainingen.

Wilt u meer lezen over ons werk en wat wij in Friesland en Groningen doen?

Bezoek dan de sites van MEE Friesland en MEE Groningen.