MEE Noord

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving in de provincies Friesland en Groningen. Vanuit de holding (MEE Noord) geven we de Specialistische Dienstverlening, het management, de staf en de bedrijfsvoering centraal vorm. En zo werken we aan het versterken van de kennisontwikkeling, innovatie en flexibiliteit. Dit betekent een kwaliteits- en efficiency slag van onze dienstverlening aan mensen met beperkingen en aan opdrachtgevers.

Aanwezig in de regio

MEE Noord hecht grote waarde aan een goede relatie met samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze dienstverlening wordt lokaal uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen.

Raad van Toezicht

De holding MEE Noord heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het besturen door de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen MEE Noord.

De Raad van Toezicht van MEE Noord bestaat uit de volgende leden:

  • de heer Willem (W.) de Gooyer (voorzitter)
  • mevrouw Bianca (B.A.) Kaatee
  • de heer Jan (J.) Cooijmans
  • mevrouw Ingrid (C.M.) van de Vegte
  • mevrouw Aleid (A.E.) Brouwer

Wilt u meer lezen over ons werk en wat wij in Friesland en Groningen doen?

Bezoek dan de sites van MEE Friesland en MEE Groningen.