MEE Noord

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving in de provincies Friesland en Groningen. In de holding (MEE Noord) bevinden zich het management, de staf en de bedrijfsvoering. En vanuit hier faciliteren we de Specialistische Dienstverlening in beide regio’s. En versterken we de kennisontwikkeling en innovatie in de organisatie. Dit alles ten behoeve van onze dienstverlening aan mensen met beperkingen en aan opdrachtgevers .

Aanwezig in de regio

MEE Noord hecht grote waarde aan een goede relatie met samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen.

Raad van Toezicht

De holding MEE Noord heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het besturen door de directeur/ bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen MEE Noord.

De Raad van Toezicht van MEE Noord bestaat uit de volgende leden:

  • de heer Jan (J.) Cooijmans (voorzitter)
  • mevrouw Bianca (B.A.) Kaatee (vice-voorzitter)
  • mevrouw Ingrid (C.M.) van de Vegte
  • mevrouw Aleid (A.E.) Brouwer
  • de heer Sjirk (S.) Huizinga

Meer informatie over de rol van de Raad van Toezicht is te lezen via onderstaande link.

Karin Weening is nieuwe directeur-bestuurder MEE Noord

Op 1 april jongstleden is Karin Weening begonnen als directeur-bestuurder bij MEE Noord. Zij heeft het stokje overgenomen van Truus Dolstra.

Vacature voor projectleider bij MEE Lab

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de projecten die binnen het MEE Lab uitgevoerd worden en draag je – samen met de initiatiefnemers – bij aan de ontwikkeling van het MEE Lab.